Vključitev javne domene v 5. člen Direktive

V zvezi z reformo avtorskega prava na enotnem digitalnem trgu se je evropskim zakonodajalcem v trialogu zaenkrat uspelo dogovoriti, da se javna domena vključi v 5. člen direktive.

Določba bo tako na ravni Evropske unije omogočila, da reprodukcija dela v javni domeni ne bo več avtorskopravno varovana (kot to velja v nekaterih državah članicah, kot sta Španija in Nemčija). V praksi to pomeni, da nekdo, ki bo delo v javni domeni, neko sliko na primer, fotografiral, na tej fotografiji načeloma ne bo mogel ponovno vzpostaviti avtorske ali sorodnih pravic. To je tudi v skladu z načelom Manifesta javne domene, da “kar je v javni domeni, mora v javni domeni tudi ostati”. Inštitut za intelektualno lastnino ta premik v pozitivno smer pozdravlja in se zavzema za dvig koncepta javne domene na evropsko raven.