Za spoštovanje temeljnih naj se omeji avtorsko pravico

Dokument predstavlja odziv na krizne razmere pandemije COVID-19, ki so povzročile velike motnje normalne družbene organizacije v številnih državah EU. Avtorica Teresa Nobre predstavlja stališče, kako bi lahko temeljne človekove pravice v teh kriznih časih pandemije predstavljale pravno podlago za omejitev avtorskih pravic.

Izjeme in omejitve avtorskih pravic bi morale podpirati izobraževanje, raziskave in druge dejavnosti v javnem interesu, ki bi se morale izvajati na daljavo v nujnih primerih, ki bistveno motijo ​​normalno organizacijo družbe. Ne moremo šteti, da so nacionalni zakoni o avtorskih pravicah, ki nimajo prožnosti za začasno prilagoditev novim načinom življenja, ki so jih uvedli nujni primeri, kot je pandemija COVID-19, pravilno ponotranjili temeljne pravice iz Listine EU o temeljnih pravicah. V takšnih primerih je treba upoštevati pravice do svobode informacij, svobode znanosti in izobraževanja, da se omogoči odstopanje od izključnih avtorskih pravic. Odstopanje mora imeti obseg, potreben za zavarovanje dejavnosti, ki posnemajo ali prevajajo tiste, ki se izvajajo v prostorih izobraževalnih ustanov, raziskovalnih organizacij in ustanov kulturne dediščine v obdobjih, ko se fizične prostore teh institucij sili v zaprtje.

Več si lahko preberete tukaj.