Založniki zlahka blokirajo novo izjemo za besedilno in podatkovno rudarjenje

Danes je LIBER, Združenje evropskih raziskovalnih knjižnic, objavil rezultate ankete o blokiranju vsebine, ki jo je izvedla LIBER Delovna skupina za avtorskopravne in pravne zadeve in Združenje knjižnic in arhivov Združenega Kraljestva za avtorsko pravo (LACA). Rezultati ankete so zaskrbljujoči, saj kažejo, da lahko založniki brez večjih težav onemogočijo in preprečijo izvrševanje izjeme za besedilno in podatkovno rudarjenje (TDM) iz nove Direktive 2019/790. Ti podatki so ključni tudi v luči posvetov za implementacijo nove direktive v slovenski pravni red, ki bodo potekali v naslednjih dveh tednih.

Nova Direktiva 2019/790 v 3. členu določa izjemo za TDM, ki ga opravljajo raziskovalne ustanove in ustanove za varstvo kulturne dediščine za namene znanstvenega raziskovanja. V sklopu te izjeme je imetnikom pravic ne samo prepovedano preprečevati njenega izvrševanja ampak so tudi dolžni odstraniti kakršne koli tehnične varnostne ukrepe, ki TDM preprečujejo.

Vendar 3. člen ne določa natančno časovnega okvira, v katerem je potrebno tehnične varnostne ukrepe, kar je zelo problematično. Kot kažejo tudi rezultati ankete, imetniki pravic v praksi niso naklonjeni k odstranitvi tehničnih varnostnih ukrepov. Še takrat, ko so tovrstni ukrepi odstranjeni, pred tem preteče veliko časa in se porabi veliko sredstev. Posledično to negativno vpliva tako na raziskovalce posameznike kot tudi na raziskovalne institucije, ki izvajajo TDM.

Rezultati ankete kažejo, kako pomembno je, da se pri implementaciji nove direktive v nacionalne pravne rede zagovarja sprejetje določbe, ki bi za odstranitev tehničnih varnostnih ukrepov določala rok največ 72 ur (za predloge glede najboljše implementacije členov 3 in 4 glejte Smernice Communie za implementacijo nove direktive).

Če se takšna določba ne bo sprejela v nacionalnih pravih držav članic, bo nova izjema za TDM, kakor kažejo rezultati ankete, ostala zgolj mrtva črka na papirju, saj bodo založniki s teničnimi varnostnimi ukrepi zlahka preprečili TDM.