5. člen DSM Direktive na Madžarskem

Aprila 2020 je Madžarska kot prva država članica EU implementirala določbe iz 5. člena Direktive (EU) 2019/790 o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu (DSM Direktive), ki se nanašajo na uporabo avtorskih del in drugih predmetov varstva v dejavnostih digitalnega in čezmejnega poučevanja.

Potem ko so šole in univerze na Madžarskem s 16. 3. 2020 prešle v izobraževanje na daljavo, je madžarsko Ministrstvo za pravosodje, v želji, da bi šolam omogočilo hiter prehod na novonastalo situacijo, stopilo v stik s 150 civilnimi organizacijami in sprejelo Dekret 125/2020, s katerim so bili spremenjeni 33., 34. in 35. člen madžarskega Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.

Madžarska je tako v svoj zakon na novo dodala 33A člen, ki vsebuje definicijo “varnega elektronskega okolja“, in z določitvijo katerega se je ureditev uskladila s 5(1)(a) členom DSM Direktive. Uporabo avtorskih del brez plačila nadomestila in brez dovoljenja avtorja omogoča 34(3)(b) člen, v katerem sta kot primera uporabe dodana »uporaba v digitalni obliki na kraju izobraževanja, na elektronski napravi« ter “dajanja na voljo javnosti prek varnega elektronskega okolja«, pod pogojem, da gre za nekomercialno uporabo del. Nazadnje je 35(5) člen spremenjen tako, da omogoča distribucijo delov objavljenih knjig in celotnih časopisnih ali periodičnih člankov učencem in študentom in jim na zahtevo omogoča dostop do teh avtorskih del prek varnega elektronskega omrežja izobraževalne ustanove.

Zdi se, da je madžarskemu zakonodajalcu uspelo implementirati 5. člen DSM Direktive v sistem obstoječih izjem v izobraževanju na način, ki bo izobraževalnim ustanovam zagotavljal neovirano in kakovostno poučevanje tudi v trenutnih razmerah. V kolikšni meri bo tem vzoru sledil slovenski zakonodajalec je zaenkrat še nejasno. Trenutno ZASP sicer omogoča prosto uporabo avtorskih del v izobraževalne namene, a pod izrazito restriktivnimi pogoji, ki ne ustrezajo ureditvi iz DSM Direktive niti aktualnim potrebam v izobraževanju. Z dobro implementacijo 5. člena DSM Direktive bi slovenski zakonodajalec lahko olajšal dostop do informacij in vsebin tako učencem kot učiteljem, s čimer bi Slovenija končno stopila v korak s časom.

Pomen 5. člena DSM Direktive in njegove ustrezne implementacije bo tudi ena izmed tem jutrišnjega Dneva odprtega znanja 2021, ki ga v sodelovanju z Danes je nov dan, Aksiomo in Creative Commons organizira IPI. Dogodek bo potekal preko Facebook Live. Vabljeni!