Communiin odziv na Javno razpravo o digitalnem dostopu do evropske kulturne dediščine

V ponedeljek, 14. 9. 2020 se je zaključila Javna razprava o dostopu do evropske kulturne dediščine, v okviru katere je Evropska komisija zainteresirane deležnike pozvala, naj podajo svoja stališča o Priporočilu komisije z dne 27. oktobra 2011 o digitalizaciji in spletni dostopnosti kulturnega gradiva ter njegovi digitalni hrambi. V roku je svoje stališče, v katerem opozarja na potrebo po prilagoditvi hitro spreminjajočemu-se digitalnemu svetu, oddala tudi Communia.

Priporočilo Komisije o digitalizaciji in spletni dostopnosti kulturnega gradiva sega še v leto 2011, zaradi česar je s potekom vsakega leta manj ustrezno za spopadanje z vprašanji hitro napredujoče tehnologije v odnosu do ohranjanja kulturne dediščine. Na to je v svojem stališču opozorila tudi Communia in poudarila pomen strategij, ki spodbujajo socialno, kulturno in ekonomsko vrednost evropske kulturne dediščine.

Communia v svojem stališču opozarja na potrebo po široki definiciji kulturne dediščine, ki bi zajela tudi modernejše oblike, potrebo po nadaljnjem razvoju javne kulturne infrastrukture, ki zagotavlja dostop in ponovno uporabo del, ter potrebo po ne le digitalnem ohranjanju ampak tudi digitalnem dostopu do del kulturne dediščine. Communia je dodatno opozorila tudi na pomembnost ustrezne implementacije nove DSM Direktive in predlagala, da se Direktiva 2012/28 o nekaterih dovoljenih uporabah osirotelih del umakne, saj tudi 5 let po začetku njene veljavnosti ni imela vidnejšega vpliva na digitalizacijo evropske kulturne dediščine.

Izjava Communie je v celoti dostopna tukaj.