Dr. Maja Bogataj Jančič izvoljena za članico nadzornega odbora BTT

Dr. Maja Bogataj Jančič je bilo izvoljena za članico nadzornega odbora Blockchain Think Tanka. V svoji kandidaturi je zapisala:

“Pri BTT bi rada sodelovala, ker bi rada opozarjala na izreden pomen etičnih in pravnih vidikov razvoja blockchain tehnologije in zlasti njene konkretne implementacije v ekonomiji in družbi. Menim, da je te vidike potrebno upoštevati v vseh fazah razvoja tudi z namenom, da ne bi zgolj kriteriji ekonomske učinkovitosti postali usmerjevalci regulacijskih odločitev oziroma smeri tehnološkega in družbenega razvoja. Blockchain tehnologija je orodje za ustvarjanje varnih, decentraliziranih, peer-to-peer aplikacij. Vendar ta tehnologija ni samo to, ampak lahko v svoji največji potencialni različici prinaša velike večje učinke na ekonomijo in družbo, ki bodo po obsegu in vplivu lahko podobne posledicam, ki jih je družbi prinesel internet. V osnovi se ta tehnologija sicer uporablja za ustvarjanje avtonomnih računalniških programov t.i. “pametnih pogodb”, ki služijo predvsem za ustvarjanje novih finančnih instrumentov, povečanje učinkovitosti mehanizmov plačil, organiziranje izmenjave podatkov in informacij pri različnih transakcij ter olajšanje interakcij med ljudmi in napravami, ampak blockchain tehnologija ni samo ključ do večje učinkovitosti upravljanja, ampak lahko vpliva tudi na upravljanje samo. V najbolj pozitivni različici lahko spodbuja razvoj bolj demokratične družbe in bolj demokratičnih sistemov odločanja in posledično upravljanja družbe, kjer bodo posamezniki lahko imeli veliko večji vpliv kot v trenutnih demokratičnih sistemih.”