Evropski parlament: umetna inteligenca naj ne bo imetnik pravic intelektualne lastnine

Potem, ko so člani Evropskega parlamenta (EP) maja meseca prvič obravnavali poročila in predloge za urejanje umetne inteligence (UI), so včeraj na plenarnem zasedanju že sprejeli prve predloge o urejanju področja, s katerim bi se spodbudile inovacije in utrdili etični standardi.

Zakonodajna iniciativa Ibana Garcíe del Blanco spodbuja Evropsko komisijo, da čim prej pripravi zakonodajni okvir, ki bo urejal uporabo in razvoj UI tako, da se bodo spoštovala etična načela in standardi, ter določene pravne obveznosti. Iniciativa, ki je bila sprejeta s 559 glasovi, poudarja, da bodo morali bodoči zakoni v ospredje postaviti človeško narejeno UI, varnost in transparentnost, ter bodo morali vključevati varovalke, ki bodo preprečevale pristranskost in diskriminacijo s strani naprednih tehnologij. Prav tako je izrednega pomena, da bo omogočen človeški nadzor nad kakršnokoli tehnologijo UI, ki se je sposobna sama učiti.

Druga zakonodajna iniciativa je prišla s strani Axla Vossa, ki je pozval k pravni ureditvi civilne odgovornosti za škodo, ki jo povzroči UI. Bodoči pravni okvir bo moral vnesti pravno varnost in hkrati stimulirati inovacije tako, da bodo ljudje bolj zaupali UI in da bo izvajanje potencialno zelo nevarnih dejavnosti preprečeno. Iniciativa, ki je bila sprejeta s 626 glasovi, se zavzema za objektivno odgovornost upravljavcev UI na podoben način, kot to velja za npr. motorna vozila.

Nazadnje je izrednega pomena še poročilo Stéphana Séjournéja, ki poudarja pomen učinkovitega sistema varstva pravic intelektualne lastnine in sistema varovalk, ki bodo ustrezno zavarovale interese izumiteljev. Poročilo je bilo sprejeto s 612 glasovi, njegov ključni del pa je opozorilo, da UI ne bi smela imeti pravne subjektivitete in da torej UI ne more biti imetnik pravic intelektualne lastnine, ampak je to lahko še vedno zgolj človek.

S tem je EP dejansko prvo zakonodajno telo, ki se je, sicer v nezavezujočem dokumentu, opredelilo do vprašanja morebitnega imetništva pravic intelektualne lastnine s strani UI in zavzelo jasno nasprotujoče stališče. Zanimivo bo videti, kako se bo na sprejete zakonodajne iniciative odzvala najprej Evropska komisija in nato morebiti tudi posamezni nacionalni zakonodajalci.