Evropski poslanci podprli predlog direktive

“Evropski parlament je glasoval o predlogu Direktive o avtorski pravici na digitalnem enotnem trgu. Poslanci niso prisluhnili opozorilom stroke (nazadnje so poziv za glasovanje o uravnoteženem sistemu poslancem poslali akademiki s področja ekonomije in prava intelektualne lastnine).

Podprli so tako novo sorodno pravico za založnike (11. člen) kot tudi novo obveznost platform za licenciranje in filtriranje vsebin (13. člen). Za prihodnost interneta v EU to ni dobro. Platforme, ki smo jih do sedaj zavezovali, da morajo biti tehnološko nevtralne in se ne smejo vtikati v vsebine, ki so na njih na voljo, bodo po novem morale kontrolirati promet in odstranjevati vsebine.

Želim si, da bi se lahko predlog Direktive v trialogu EU Komisija in Sveta vsaj popravili. Trenutne rešitve na mizi so slabše od predloga, ki jih je julija predlagal Odbor Evropskega parlamenta JURI. To bi bilo dobro za vse nas.

Želim si, da bi bila v trialogu, večja pozornost namenjena izjemam za izobraževanje, text in data mining in drugim izjemam, ki varujejo javni interes.

To ni vesel dan z ustvarjalce v EU niti za novinarje in za pluralnost medijev, vsaj ne na dolgi rok, zato upam, da bodo v prihodnosti res uspeli prejeli plačila od velikih platform za njihove stvaritve.

V EU se bo, če se predlog direktive ne bo popravil, korenito spremenilo, kaj, pod kakšnimi pogoji in za kakšno ceno svobodnega in nevtralnega interneta, torej svobodne in nevtralne možnosti objavljanja vsebin, bo na voljo. Čas bi bil, da zakonodajalci prisluhnejo stroki in ne zgolj najmočnejšim in najglasnejšim lobijem.” To izjavo je dr. Maja Bogataj Jančič podala za STA.