Ministri za kmetijstvo in ribištvo sprejeli Direktivo o avtorskih pravicah

Danes je Svet EU dokončno potrdil Direktivo o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu. Po uradni objavi besedila direktive in začetku njene veljavnosti bo začel teči dveletni rok za njen prenos v nacionalne zakonodaje držav članic.

V primerjavi s februarskim glasovanjem na Odboru stalnih predstavnikov (COREPER), na katerem so proti direktivi glasovale Nizozemska, Luksemburg, Poljska, Italija in Finska in na katerem sta se glasovanja vzdržali Slovenija in Belgija, je danes proti glasovala tudi Švedska, Estonija pa je stopila na stran vzdržanih držav. Vendar za sprejetje sporne direktive je bila dovolj kvalificirana večina 16 držav članic, ki predstavljajo 65% prebivalstva EU. V Svetu EU, tokrat v sestavi ministrov za kmetijstvo in ribištvo, se je danes za direktivo izreklo 19 držav članic, ki predstavljajo 71,26% prebivalstva, tako da je direktiva sprejeta. Od držav članic bo zdaj odvisno, kako bodo direktivo implementirale nacionalne zakonodaje. Bodo po metodi “copy/translate/paste” slabo direktivo bolj ali manj avtomatično prenesle v nacionalni pravni red ali bodo poiskale, kjer se seveda da, boljše rešitve?