Konferenca Pravo umetne inteligence

Católica, raziskovalni center za prihodnost prava in pravna fakulteta Univerze Católica sta 19. in 20. septembra organizirali konferenco na temo prava umetne inteligence. Namen tega mednarodnega dogodka je bil prispevanje k boljšemu razumevanju zapletenih pravnih vprašanj, ki se porajajo v povezavi z umetno inteligenco.

Teme posameznih panelov so se nanašale na ključna vprašanja s področja civilne in kazenske odgovornosti, avtomatizirano odločanje, stičišče umetne inteligence in prava intelektualne lastnine ter stičišče umetne inteligence in varstva ustavnih pravic. Tjaša Zapušek, raziskovalna asistentka na IPI-ju, je predstavila nedavne ugotovitve svojega doktorskega raziskovanja na Univerzi v Zürichu. Govorila je o razlikah med tremi različnimi „procesi odločanja“, ki se pojavljajo kot posledica treh različnih vrst sistemov, in sicer treh različnih vrst algoritmov (determinističen algoritem, nadzorovan in nenadzorovan učni algoritem). S to sistematizacijo, ki je temeljila na različnih stopnjah predvidljivosti, je predstavila civilno-pravne pomisleke glede relevantnosti trenutne civilno-pravne ureditve v Evropi in zaključila, da bo prisotnost umetne inteligence v našem vsakdanjem življenju zagotovo postavila pod vprašaj učinkovitost obstoječih zakonskih pravil, tako na ravni Evropske Unije kot tudi v nacionalnih pravnih redih.