LIBER poziva k omogočanju dostopa do znanja v času pandemije

Danes, 14. 4. 2020 je LIBER, združenje evropskih raziskovalnih knjižnic objavil izjavo, s katero poziva vlade držav članic, Evropske komisarje, založnike in avtorje, da omogočijo prost oddaljen dostop do učnih gradiv in raziskovalnih materialov in tako ustrezno odreagirajo na spremembe, ki jih je v področja izobraževanja in raziskovanja prinesla pandemija novega koronavirusa.

S skoraj popolno ustavitvijo javnega življenja in njegovo selitvijo na splet, se je tudi svet raziskovanja in izobraževanja praktično čez noč postavil na glavo. Obiskovanje predavanj in dostop do gradiv v knjižnicah kar naenkrat nista več mogoča in jasno je, da raziskovalne in izobraževalne ustanove potrebujejo prilagoditev avtorskopravne ureditve, če naj tudi v časih pandemije nadaljujejo z izpolnjevanjem svojega poslanstva.

V ta namen je danes LIBER objavil izjavo, s katero opozarja na neustreznost obstoječe ureditve za spopadanje s trenutno situacijo in s katero poziva k omogočanju oddaljenega dostopa do gradiv za raziskovalce in izobraževalne institucije.

Tako LIBER v izjavi najprej poziva Evropsko Komisijo in vlade držav članic EU, da javnim knjižnicam in izobraževalnim ustanovam zagotovijo dostop do avtorskopravno varovanih vsebin in predvsem, da v ta namen podajo začasno in namensko razlago člena 5 nove Direktive o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu. LIBER dodatno poziva založnike in avtorje, da se javno zavežejo začasno omogočati oddaljen dostop do e-knjig in uporabo svojih gradiv, ki so namenjena študentom, učiteljem in raziskovalcem. Nazadnje LIBER v izjavi še opozori na neprilagojenost trenutne avtorskopravne ureditve na izredne razmere, kot so zdravstvene, okoljske ali ekonomske krize in poudarja pomembnost čim hitrejšega prehoda na modele odprtega dostopa do informacij.

Celotno izjavo si lahko preberete tukaj.

Poudariti velja, da izjava LIBER ni osamljen primer poziva k ustrezni reakciji na pandemijo virusa COVID-19. Kot smo poročali prejšnji teden, je Communia na WIPO naslovila odprto pismo, katerega podpisnik je tudi IPI, v katerem WIPO poziva k omogočanju širokega dostopa do avtorskih del.