Negativno stališče MIZŠ o Direktivi

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport NE podpira Direktive o avtorski pravici na enotnem digitalnem trgu zaradi premajhnega upoštevanja javnega interesa v izobraževanju in raziskovanju! Celotno stališče Ministrstva si lahko preberete tukaj kot tudi na njihovi uradni spletni strani.

Ministrstvo je pojasnilo: “Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport se v skladu s svojimi pristojnostmi vseskozi zavzema za uravnotežene zakonodajne rešitve, ki bi primerno upoštevale interese v izobraževanju in raziskovanju. Kljub tem prizadevanjem je očitno, da direktiva za izobraževanje in raziskovanje ne bo prinesla ustreznih rešitev, zato je MIZŠ že februarja letos v postopku sprejemanja novele Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP – H) predlagalo spremembo obstoječe izjeme za pouk v 49. členu ZASP v novo izjemo za poučevanje in znanstveno raziskovanje, zato da bi bilo področje primerneje urejeno. Izjema za izobraževanje, kot jo predvideva Predlog direktive, je po našem mnenju zastavljena preozko, zato si MIZŠ prizadeva, da bi se v ZASP – H uredila širša izjema za področje izobraževanja in raziskovanja, s čimer bi sledili primeru dobre prakse pri ureditvi tega vprašanja na nacionalni ravni (primer Estonije).”  V nadaljevanju se Ministrstvo podrobno opredeljuje do pomembnih členov v Direktivi, zlasti glede 4. (zdaj 5. člena) in 3. člena in tudi glede najbolj spornih določb 11. (zdaj 15. člen)  in 13. člena (zdaj 17. člena).