Nemčija je postavila standard za implementacijo 17. člena DSM direktive

19. maja 2021 je nemški parlament sprejel zakon, s katerim je implementiral določbe DSM direktive v nemško zakonodajo. Nemška implementacija DSM direktive predstavlja eno najbolj ambicioznih, zlasti glede načina izvajanja določb kontroverznega 17. člena DSM direktive, in je tudi prva, ki vsebuje dejanski mehanizem, katerega platforme lahko uporabijo.

Nemška implementacija 17. člena DSM direktive namreč vsebuje ex-ante mehanizem, ki zagotavlja, da uporaba upload filtrov ne bo vodila k avtomatskem blokiranju vsebin, ki jih naložijo uporabniki, kar je v skladu s 17(7) členom DSM direktive. Opira se na koncept „uporabe, ki je domnevno zakonita“, katero ni dovoljeno samodejno blokirati. Da bi bilo nalaganje vsebin s strani uporabnikov “domnevno zakonito”, mora takšna uporaba vsebin izpolnjevati naslednja kumulativna merila:
– Uporaba mora vsebovati manj kot 50% prvotno zaščitenega avtorskega dela,
– Uporaba mora združiti dele avtorskega dela z drugo vsebino in
– Uporaba mora biti minorna (nekomercialna uporaba manj kot 15 sekund zvoka ali videa, 160 znakov besedila ali 125 kB grafike), če pa ustvari pomembne prihodke ali preseže navedene pragove, mora uporabnik označiti, da je uporaba pokrita z izjemo.

Več o implementaciji DSM direktive lahko preberete tukaj.

Nemška implementacija zagotovo postavlja nov standard za prenos DSM direktive v nacionalne pravne rede. Zanimivo bo spremljati, ali bodo druge države, vključno s Slovenijo, vzele nemško implementacijo za zgled in ali se bodo opogumile ter implementirale DSM direktivo še pred sprejetjem smernic strani Evropske Komisije in v roku, ki se izteče 7. junija 2021.