Nova ABC aplikacija za dostop do knjig za slepe in slabovidne osebe

Accessible Books Consortium (ABC) je zagnal novo aplikacijo, ki omogoča dostop do digitalnih knjig slepim, slabovidnim in osebam z drugimi motnjami branja.

ABC je projekt javno-zasebnega partnerstva pod vodstvom Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO), ki vključuje različne organizacije in institucije za slepe in slabovidne.

Z namenom ponuditi čim več knjig v dostopnem formatu za slepe in slabovidne, je prek spletnega kataloga ABC Global Book Service zagnal novo brezplačno aplikacijo, s čimer bo omogočeno neposredno iskanje in takojšnji prenos več kot 63.000 prilagojenih del. Začetni katalog, ki ga ponuja nova aplikacija, zajema zbirke petih knjižnic za slepe iz Švice, Francije in Kanade. Tako bodo upravičenci lažje pridobivali knjige po vsem svetu.

O delovanju projekta Accessible Book Consortium (ABC) smo v preteklosti poročali tudi na IPI.

Več o novi aplikaciji ABC si lahko preberete tukaj.