Za slepe in slabovidne zdaj na voljo več kot pol milijona del

S priključitvijo knjižnic za slepe in slabovidne iz Hrvaške, Španije, Latvije, Portugalske in Združenega Kraljestva k projektu Accessible Books Consortium (ABC), je na spletnem katalogu Global Book Service od nedavnega na voljo več kot 500.000 del za slepe in slabovidne.

Accessible Book Consortium (ABC) je projekt javno-zasebnega partnerstva pod vodstvom Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO), ki vključuje različne organizacije in institucije za slepe in slabovidne in katerega namen je na globalni ravni dosegati cilje Marakeške pogodbe in ponuditi čim več knjig v dostopnem formatu za slepe in slabovidne. Skladno z Marakeško pogodbo je namreč v korist slepih in slabovidnih oseb oziroma oseb z drugimi motnjami branja dovoljeno reproduciranje in čezmejna izmenjava izvodov del v dostopnem formatu (Slovenija je Direktivo 2017/1564, ki uresničuje Marakeško pogodbo, v svoj pravni red prenesla novembra 2019 z novelo ZASP-H).

ABC svoj namen uresničuje prek spletnega kataloga Global Book Service, ki omogoča mednarodno izmenjavo knjig v dostopnih formatih za slepe in slabovidne s pomočjo knjižnic in organizacij, ki z ABC sodelujejo. Nedavno so se ABC pridružile knjižnice za slepe in slabovidne iz Hrvaške, Španije, Latvije, Portugalske in Združenega Kraljestva, kar je zbirko knjig za slepe in slabovidne, dostopnih prek spletnega kataloga Global Book Service, povečalo prek 500.000.

Za več o implementaciji Marakeške pogodbe glej tukaj.