Novela ZASP v postopku pred Državnim zborom

Vlada RS je pred kratkim sprejela novelo Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, ki je trenutno v obravnavi pred Državnim zborom v skrajšanem postopku. Novela v slovenski pravni red prenaša Direktivo 2017/1564 o določenih dovoljenih uporabah določenih del in drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko pravico in sorodnimi pravicami, za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja, ki bi jo Slovenija moraja implementirati že oktobra 2018.

Novosti, ki jih za slepe, slabovidne in osebe z drugimi motnjami branja (upravičene osebe) prinaša novela:

– Izjema v korist invalidnih oseb (48.a ZASP) sedaj izrecno omenja tudi upravičene osebe, in nekoliko širi obseg dovoljenih dejanj, ki ne zahtevajo dovoljenja avtorja: reproduciranje, vključno z nujnimi potrebnimi nevsebinskimi prilagodivami, distribuiranje in priobčitev javnosti (kar je širše od prej določenega javnega recitiranja) objavljenih del. Pravica do predelave, ki bi omogočala tudi vsebinske prilagoditve gradiva, kot so to predlagali deležniki, ki jih ta izjema zadeva, v predlogu ni predvidena. Po novem je tudi črtan pogoj “če delo ni na voljo v zahtevani obliki”, kar bo olajšalo izjeme v korist invalidov.
– Izmenjava ter razširjanje izvodov v dostopnem formatu na notranjem trgu bo potekalo prek pooblaščenih subjektov, ki bodo imeli določene obveznosti, med drugim bodo slednji morali poskrbeti za postopke in ukrepe, s katerimi bodo preprečili kršitve, del teh postopkov pa je lahko tudi formalno izkazovanje invalidnosti. V skladu s predlogom, izmenjava izvodov v dostopnem formatu med upravičenimi osebami ni dovoljena.
– Opredeljeni so pojmi upravičene osebe, delo za upravičeno osebo, izvod v dostopnem formatu in pooblaščeni subjekt, podobno kot jih opredeljuje Direktiva 2017/1564.

Poleg tega predlog zakona prinaša določene manjše spremembe v zvezi s prekrški (določitev glob v eurih, ureditev globe v razponu, določitev prekrška za posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost).