Objavljeni so prvi izsledki projekta Omogočanje izmenjave podatkov v družbeno korist prek zaupanja v podatke!

Objavljeni so prvi izsledki projekta Delovne skupine za upravljanje podatkov (DGWG) Globalnega partnerstva za umetno inteligenco (GPAI) “Omogočanje izmenjave podatkov v družbeno korist prek zaupanja v podatke”. Končni cilj tega projekta je pomagati GPAI uresničiti potencial zaupanja podatkov kot orodja za spodbujanje varne, poštene, zakonite in pravične izmenjave podatkov za uresničitev ciljev trajnostnega razvoja ZN. Več o projektu si lahko preberete tukaj.

Raziskava projekta zaupanja podatkom, ki sta jih izvajala ODI in Inštitut Aapti, združuje izkušnje 45 praktikov in raziskovalcev, ki se ukvarjajo z razvojem novih strategij upravljanja podatkov. Predstavlja njihove izkušnje pri izvajanju funkcij podatkovnih skladov in operativnih strategij, ki podpirajo opolnomočenje od spodaj navzgor. Pregled pravnih okvirov, ki ga je izvedel Inštitut Aapti, sintetizira nedavni pravni in politični razvoj v zvezi z zaupanjem podatkov. Primerja izkušnje 11 različnih jurisdikcij in raziskuje, kako različni vzvodi politike prispevajo k upravljanju podatkov. Več si lahko preberete tudi v članku tukaj.

Naslednji korak razvoja zaupanja podatkov bo zahteval tesno sodelovanje med strokovnjaki, raziskovalci in oblikovalci politik, da se ustvarijo pogoji, v katerih zaupanje podatkov koristi vsem v družbi. V podporo temu cilju bo GPAI še naprej raziskoval, kako lahko zaupanje podatkov služi družbi. Projekti v letu 2022 bodo skušali podpreti napredek pri vzpostavljanju podatkovnih skladov za reševanje vprašanj, ki so družbeno pomembna.

DGWG bo 23. marca gostil dogodek na letni konferenci Inštituta Alan Turing, AI:UK. To bo vključevalo posodobitev ugotovitev raziskave DGWG o tem, kako bi podatkovni skladi lahko pomagali pri reševanju podnebne krize – vabimo vas, da se prijavite na dogodek tukaj.