Odprt je rok za odzive na akcijski načrt za intelektualno lastnino

Evropska komisija je v sklopu svoje Strategije za enotni digitalni trg objavila akcijski načrt za intelektualno lastnino, katerega namen je doseči večjo raven učinkovitega urejanja pravic intelektualne lastnine in s tem spodbuditi evropsko gospodarstvo, še posebej v času pandemije virusa COVID-19. Rok za odzive na načrt, ki bodo javno objavljeni na spletni strani komisije, se izteče 14. 8. 2020.

Jasno je, da današnje gospodarstvo temelji na inovacijah in tehnološkem napredku. Tega se zaveda tudi Evropska komisija, ki si želi preko urejanja politik pravic intelektualne lastnine spodbuditi tehnološki napredek in posledično doseči okrevanje evropskega gospodarstva, ki je s pandemijo virusa COVID-19 utrpelo hud udarec.

Z akcijskim načrtom za intelektualno lastnino želi Evropska komisija rešiti težave, ki se, kljub že obstoječemu močnemu sistemu pravic intelektualne lastnine, še vedno pojavljajo v evropskem prostoru:
– deli evropskega sistema intelektualne lastnine so še vedno preveč razdrobljeni, prav tako so postopki še vedno prezapleteni in predragi;
– srednja in majhna podjetja (SME) se še vedno v premajhni meri zanašajo na pravice intelektualne lastnine;
– orodja za deljenje pravic intelektualne lastnine niso razvita v dovoljšnji meri;
– v evropskem prostoru je še vedno preveč piratstva in ponarejanja;
– na globalni ravni obstaja pomanjkanje “fair play”-a, saj države, ki niso članice EU, ne spoštujejo pravic intelektualne lastnine v zadostni meri.

Vse podrobnosti o akcijskem načrtu si lahko preberete tukaj.