Direktiva o odprtih podatkih in informacijah javnega sektorja

Za razvoj inovativnih produktov in storitev na evropskem enotnem digitalnem trgu je pomemben tudi Predlog direktive o odprtih podatkih in informacijah javnega sektorja, ki ga je v prahu, ki se je dvigoval okrog avtorskopravne direktive, Evropski parlament z veliko večino potrdil brez večje pozornosti.

Gre za posodobitev Direktive o ponovni uporabi informacij javnega sektorja iz 2003, ki je bila nazadnje revidirana leta 2013. Nova direktiva določa, da bodo vse vsebine javnega sektorja, do katerih je mogoče dostopati v okviru določenih nacionalnih predpisov, na voljo za prosto ponovno uporabo. Za to bodo sicer organi javnega sektorja v določenih primerih lahko zaračunavali mejne stroške, vendar pa naj bi bile na ta način povečane možnosti vstopa malih in srednje velikih podjetij in startupov na nov trg produktov in storitev, ki temeljijo na podatkih. Na kakšen način bo dosežen cilj spodbujanja uporabe odprtih podatkov, bo seveda odvisno od tega, kako bodo posamezne države članice direktivo implementirale v nacionalne pravne rede.