Posvet o implementacije Direktive (EU) 2019/790 v slovenski pravni red

Med 18. in 27. marcem bodo v prostorih Ministrstva za kulturo in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport organizirani štirje posveti, katerih namen je, da zainteresirana javnost predstavi stališča deležnikov glede implementacije direktiv v Sloveniji. Zainteresirana javnost je tudi povabljena, da posreduje pisna stališča, ki bodo objavljena na njihovi spletni strani.

Vsebinsko bodo posveti pokrivali sledeče sklope:

1. posvet (18. 3. 2020): členi 2/1, 2, 3 do 12 Direktive 2019/790,
2. posvet (20. 3. 2020): členi 2/4, 5, 6 in 13 do 17 Direktive 2019/790,
3. posvet (25. 3. 2020): členi 18 do 23 Direktive 2019/790,
4. posvet (27. 3. 2020): Direktiva 2019/789.

Uradno vabilo s podrobnejšimi podatki najdete tukaj.