Prvi projekti delovne skupine GPAI za upravljanje s podatki

Jenni Tenison (Open Data Institute), ki skupaj z dr. Majo Bogataj Jančič (www.ipi.si) sopredseduje delovni skupini Globalnega partnerstva za umetno inteligenco (GPAI) za upravljanje s podatki, je na spletni strani Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, namenjeni umetni inteligenci, objavila blog, v katerem opisuje nastanek GPAI, njegove cilje in tudi prve projekte delovne skupina za upravljanje podatkov. Vabljeni k branju!

V blogu je Jenni Tenison podrobneje predstavila prve projekte, s katerimi se delovna skupina GPAI ukvarja, med katerimi prvi je priprava okvirja upravljanja podatkov (Data Governance Framework), s katerim bo delovna skupina določila strukturo, obseg dela in enotne izraze, ki bodo v prihodnosti delovni skupini pomagali pri delu. Ta del bo skupina pripravila sama.

Drugi projekt se bo ukvarjal z raziskovanjem pomena in vloge podatkov v umetni inteligenci z namenom identifikacije področij, kjer bi večja količina podatkov koristila in področij, kjer lahko zbiranje podatkov pripelje do večje škode. Za ta namen delovna skupina javno poziva strokovnjake s tega področja, da pri projektu sodelujejo kot partnerji, javni poziv z rokom za prijavo do 6. 9. 2020 je dostopen tukaj.

O delovanju delovne skupine GPAI za upravljanje s podatki vas bomo tudi v nadaljevanju ažurno obveščali.