Uvodno srečanje slovenskih strokovnjakov, ki sodelujejo v GPAI

V torek, 14. 7. 2020 so se na Ministrstvu za zunanje zadeve RS srečali slovenski strokovnjaki, ki sodelujejo v Globalnem partnerstvu za umetno inteligenco (GPAI). Uvodni sestanek je bil namenjen izboljšanju pretoka informacij med strokovnjaki in predstavniki različnih ministrstev in vlade in spoznavanju področij, kjer Slovenija že aktivno deluje ter oblikovanju neformalne mreže, ki bo predstavljala temelj usklajenega delovanja države in neodvisnih strokovnjakov znotraj GPAI in drugih mednarodnih pobud.

GPAI je bil usanovljen na pobudo Kanade in Francije, med ustanovnimi članicami je tudi Slovenija.

Na sestanku je sodelovala Dr. Maja Bogataj Jančič, ki skupaj z Jeni Tennison, sicer podpredcednico Open Data Institute sopredseduje delovni skupini GPAI za upravljanje s podatki. Dr. Maja Bogataj Jančič je na sestanku razložila, da so se v skupini s predstavniki vlad in Mednarodnega strokovnega centra Montreala že večkrat sestali z namenom pričetka delovanja delovne skupine. Prvi največji izziv za sopredsedujoči delovni skupini za upravljanje s podatki je oblikovanje mandata delovne skupine v smeri, da bo upravljanje s podatki razumljeno kot zbiranje, uporabljanje, deljenje, arhiviranje in izbris podatkov na način, da bodo spoštovane človekove pravice, temeljne svoboščine, demokratične vrednote in pravičnost. Sopredsedujoči sta si tudi enotni, da je potrebno povečati raznolikost skupine same in vanjo vključiti predstavnike različnih skupin z različnih delov sveta.

Predstavnica MZZ je posebej vprašala, kakšno je stališče dr. Maje Bogataj Jančič glede upravljanja z osebnimi in neosebnimi podatki, kar je sopredsedujoča skupini za upravljanje s podatki obrazložila, da je glede varstva osebnih podatkov potrebno slediti evropskim vrednotam oziroma evropskemu pravnemu redu, ki pravne podlage za varstvo osebnih podatkov utemeljuje na človekovi pravici varstva zasebnosti in da so kakršnekoli rešitve, ki bi osebne podatke varovale z novimi lastninskimi pravicami nesprejemljive. Dodatno je poudarila, da je pri neosebnih podatkih potrebno razlikovati med tistimi vsebinami, ki so varovane z avtorskimi pravicami, in ostalimi. Opozorila je, da trenutno poteka implementacija Direktive EU 2019/790 o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu, ki končno uvaja izjemo za podatkovno in besedilno rudarjenje. Izrecno je poudarila, da je nujno, zlasti če je Slovenija resnično med vodilnimi na področju umetne inteligence in strojnega učenja, prisluhniti raziskovalcem in drugim, ki so vključeni v procese ustvarjanja umetne inteligence, ki jasno naznanjajo, da potrebujejo široke in jasne izjeme, ki bodo omogočale podatkovno analitiko na način, ki bo pravno varen in brez dodatnih obveznostih, ki bi ovirale podatkovno analitiko in tudi hrambo podatkov, kar je še posebej nujno za vsebine, ki so dostopne na odprtem spletu.

V vsakem primeru je sodelovanje strokovnjakov v delovnih skupinah GPAI priložnost, da pravne ureditve v sodelujočih državah stopijo v korak s tehnološkim razvojem, ki ga prinaša umetna inteligenca.