Reforma avtorskega prava v EU: kje smo zdaj?

Poglejte so to odlično in zelo poučno diskusijo med evropsko poslanko Julio Redo, umetnikoma Rufusom Kainom in Rito Ziporo ter občinstvom na temo problematičnih “ACTA določb” 13. člena predloga nove Direktive o avtorski pravici.

“Določba bi morala biti v celoti izbrisana” pravijo nekateri najbolj ugledni strokovnjaki. V Sloveniji je tak položaj tudi Ministrstva za izobraževanje in Ministrstva za javno upravo. Na žalost pa je Ministrstvo za gospodarstvo (Urad za intelektualno lastnino) tisto, ki predstavlja Slovenijo v delovnih telesih Sveta.

Domen Savić, Goran Klemenčič, Vuk Čosić, Lenart J. Kučić, József Györkös, Gorazd Božič in Maja Bogataj Jančič so bili prvi podpisniki izjave “Acta ad acta”, s katero so opozorili na nevarnosti, ki bi jih takšna zakonodaja lahko prinesla. Zdaj je na mizi v veliko bolj konkretni obliki.