SEU odločilo v zadevi YouTube/Cyando

Evropsko sodišče (SEU) je končno (skoraj eno leto od mnenja AG, o katerem je IPI že poročal) izdalo sodbo v združenih zadevah C-682/18 (YouTube) in C-683/18 (Cyando) – v zvezi z odgovornostjo upravljavcev spletnih platform glede avtorskih del, ki so nezakonito naložene s strani uporabnikov (3(1) InfoSoc Direktive). Čeprav se je SEU v sodbi vzdržalo opredeljevanja do 17. člena DSM Direktive, je sodba še vedno zelo pomembna, saj je objavljena v času, ko je združljivost 17. člena DSM Direktive s temeljnimi pravicami vprašljiva in ko je zelo malo držav članic DSM Direktivo implementiralo v svoje pravne rede, vključno s Slovenijo, kjer se je javna debata končala z 28. 6. 2021.

SEU se je nagnilo k zaključku, da niti YouTube niti Cyando nista izvajala priobčitve javnosti, skladno s 3(1) členom InfoSoc Direktive. SEU je nadalje zaključilo tudi, da če platforma neposredno izvaja dejanja, ki pomenijo omejevanje avtorskih pravic, potem ni upravičena do varnega pristana oziroma “safe harbourja”. Šele če platforme izpolnjujejo zahteve varnega pristana, bodo ekskulpirane (vsaj posredne ali sekundarne) odgovornosti za kršitve avtorskih pravic svojih uporabnikov.

V sodbi je SEU ohranilo pristop, ki ga je sprejelo v sodbi GS Media, in znova postavilo fokus na temeljne pravice, ko je navedlo, da 3(1) člen InfoSoc Direktive zahteva pravično ravnovesje med interesi in temeljnimi pravicami imetnikov avtorskih pravic in uporabnikov ter splošnim interesom, zlasti v primeru svobode izražanja in obveščanja (11 člen Listine temeljnih pravic EU). Zdi se, da se SEU tako celo približuje Evropskemu sodišču za človekove pravice (ESČP), ki poudarja poseben pomen interneta za svobodo izražanja in obveščanja, ki jo zagotavlja 10(1) člen Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP).

V tem kontekstu bo v prihodnosti zanimivo spremljati odločitev SEU  v zadevi C-401/19, ki se sicer nanaša na 17. člen DSM Direktive, in v kateri je Generalni pravobranilec (AG) Saugmandsgaard Øe 15. julija izdal sklepne predloge.

O tem poročata tudi Kluwer in IPKat.