Skupno pismo organizacij civilne družbe o 17 členu DSM Direktive

Prejšnji teden se je iztekel rok za javno razpravo o Posvetovalnem dokumentu Evropske Komisije o dialogu deležnikov glede glede implementacije 17. člena Direktive (EU) 2019/790 o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu. V odgovor na posvetovalni dokument so včeraj, 14. 9. 2020 organizacije civilne družbe na komisarja Bretona naslovile skupno pismo s povzetki odzivov na posvetovalni dokument, v katerem poudarjajo pomen varstva uporabnikov.

V pismu, ki so ga podprli ne samo deležniki, ki so sodelovali v dialogih, temveč tudi ostale organizacije za digitalne in človekove pravice po Evropi, so organizacije civilne družbe opozorile predvsem na nekatere pomanjkljivosti predlagane ureditve iz posvetovalnega dokumenta Komisije, ki pomenijo poseg v pravice uporabnikov spletnih vsebin. Kljub temu, da pomeni posvetovalni dokument korak v pravo smer, namreč še vedno omogoča in celo spodbuja uporabo avtomatičnega blokiranja vsebin, kar pomeni celo kršitev uveljavljenih načel prava EU.

Skupno pismo dodatno opozarja, da je pri implementaciji 17. člena potrebno zagotoviti dejansko učinkovite varovalke za vsebine, naložene v okviru legitimne uporabe del, kakor tudi hiter in učinkovit pritožbeni mehanizem za uporabnike. Bistvenega pomena je, da bodo vsebine, za katere ni mogoče reči, da očitno posegajo v tuje avtorske pravice, ostale dostopne na strežnikih spletnih platform vse dokler ne pride do človeškega pregleda vsebin.

Poleg navedenega pa skupno pismo izraža tudi podporo posvetovalnemu dokumentu Komisije, predvsem v delu, ki 17. člen opredeli kot poseben predpis (lex specialis) v odnosu do pravice priobčitve javnosti iz 3. člena InfoSoc Direktive.

Celotno pismo s seznamom njegovih podpornikov si lahko preberete tukaj.