Drugo srečanje WIPO Pogovora o intelektualni lastnini in umetni inteligenci

Med 7. in 9. julijem potekalo drugo srečanje Pogovora o intelektualni lastnini in umetni inteligenci, ki ga je organizirala Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO). Prvo srečanje je potekalo septembra lani. Na njegovi podlagi je nato WIPO sprejel Osnutek dokumenta o vprašanjih glede vpliva umetne inteligence na pravo intelektualne lastnine, na katerega je zainteresirana javnost podala komentarje. Maja letos je tako bil izdan Revidiran dokument, ki je bil podlaga tokratnega srečanja. Zaradi trenutnih razmer je srečanje potekalo prek spleta.

Dogodek je potekal tri dni in je bil razdeljen na različne vsebinske sklope. Prvi dan je potekal v luči splošnih vprašanj v zvezi z deli in izumi, ki jih ustvari umetna inteligenca oziroma nastanejo z njeno pomočjo, zlasti se je razpravljalo o vprašanjih avtorskega in patentnega prava. Drugi dan je natančneje obravnaval vprašanje patentabilnosti, inventivnosti in razkritja patentov. Tretji dan se je razpravljalo o avtorskopravnih izjemah, pravicah na podatkih in poslovnih skrivnostih. Vsak dan je potekal tako, da so uvodnim predstavitvam sledile številne intervencije različnih deležnikov (od posameznikov, raznih organizacij, kot sta Creative Commons in mednarodno združenje knjižnic IFLA, do korporacij, kot sta Google in IBM ter predstavniki različnih držav članic, vključno z EU). Dogodek je povezoval g. François Rivasseau, uvodni in zaključni nagovor oziroma povzetek pa je pripadal generalnemu direktorju WIPO, Francisu Gurryju. Posnetki dogodka so objavljeni tukaj, pisne izjave intervenientov bodo še objavljene na spletni strani WIPO.

Srečanja se je kot predstavnica Communie udeležila tudi dr. Maja Bogataj Jančič. Communia v celoti podpira izjavo, ki jo je prvi in tretji dan dogodka v imenu Creative Commons podala Brigitte Vezina.