Objavljene smernice Evropske Komisije o implementaciji 17. člena DSM Direktive!

Zgolj vikend pred iztekom roka za implementacijo Direktive o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu (DSM Direktiva), natačneje v petek, 4. 6. 202, je Evropska Komisija objavila smernice glede implementacije 17. člena DSM Direktive.

Nekatere države so DSM Direktivo že implementirale. Pravno nezavezujoče smernice podpirajo pristop Nemčije k implementaciji, ki izrecno uvaja ex-ante mehanizem, čemur bi morale slediti tudi ostale države članice. Smernice so sicer zelo ohlapne in po mneju kritikov ne zagotavljajo zadostnega varstva pravic uporabnikov.

Dolgo pričakovane smernice vsebujejo mehanizem, ki imetnikom pravic omogoča, da preglasijo zaščitne ukrepe pred samodejnim blokiranjem naloženih vsebin uporabnikov na način, da zatrdijo, da bi uporaba njihovega dela “lahko povzročila znatno gospodarsko škodo”. Pri tem kaže, da je to lahko skoraj vsaka vsebina. Evropska Komisija s smernicami tako ni zagotovila jasnih pravil, ki bi odvračala od zlorabe sistema, tako bo odgovornost za spoštovanje temeljnih pravic uporabnikov v rokah imetnikov pravic.

Zadnja različica smernic dejansko predstavlja korak nazaj od prvotnih zavzemanj Evropske Komisije za ohranitev temeljnih pravic uporabnikov, kar je zahtevano zlasti z vidika Listine o temeljnih pravicah EU.

V prihodnosti bo zanimivo spremljati odločitev Sodišča Evropske Unije v zadevi Poljska proti Evropski komisiji, kjer Poljska zatrjuje, da 17. člen DSM Direktive uvaja cenzuro, ki je v neskladju tako s poljsko ustavo kot tudi z Listino o temeljnih pravicah EU. Po mnenju nekaterih, so smernice dodaten argument proti 17. členu DSM Direktive.

Več o smernicah o implementaciji 17. člena DSM Direktive si lahko preberete tukaj.