Uncategorized @sl

Vlada RS je izdala Uredbo o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti in jo objavila 29. 5. 2023 v Uradnem listu RS.

Uncategorized @sl

Creative Commons so izdali poziv Towards better sharing of cultural heritage — A Creative Commons Call to Action to Policymakers. Gradivo s ključnimi argumenti je namenjeno vsem, ki sodelujejo pri oblikovanju politike, še posebej na področju avtorskega prava, da bi omogočili učinkovitejše širjenje kulturne dediščine v javnem interesu.

Uncategorized @sl

Dan intelektualne lastnine 2022 je zaznamovala izdaja dolgo in težko pričakovane sodbe v cadevi C-401/19, Poljska proti Parlamentu in Svetu. Ob tem dnevu Inštitut za intelektualno lastnino tradicionalno obeleži tudi glavne prednosti in slabosti na področju intelektualne lastnine v Republiki Sloveniji.

Novica

Marca letos je več kot 250 organizacij z vsega sveta, med njimi tudi IPI, pozvalo vse člane Svetovne trgovinske organizacije STO, naj opustijo izvajanja nekaterih določb Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (TRIPS), vključno z določbami o avtorskih pravicah, da bi učinkoviteje preprečevali, zajezili in zdravili COVID-19. Pozivi k opustitvi izvajanja določenih določb TRIPS zaradi COVID-19 so bili uspešni. ZDA so prve storile pomemben korak. Kdaj bo pravilno ravnala EU?


Uncategorized @sl

Potem ko je Generalna konferenca UNESCO že lani potrdila vzpostavitev Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco (IRCAI), je v tem tednu Vlada Republike Slovenije končno sprejela uradno notifikacijo za njegovo vzpostavitev, s čimer je IRCAI tudi uradno ustanovljen.