Pravica do raziskovanja naj se uredi na mednarodnem nivoju

V preteklih dneh je Globalna mreža strokovnjakov za pravice uporabnikov v avtorskem pravu objavila članek, v katerem javno poziva WIPO, naj se v mednarodnem okolju zavzame za široke in odprte izjeme za izvajanje besedilnega in podatkovnega rudarjenja (TDM) in s tem v največji možni meri omogoči uporabo novih tehnologij pri znanstvenem raziskovanju.

Globalna mreža strokovnjakov za pravice uporabnikov v avtorskem pravu, katere članica je tudi dr. Maja Bogataj Jančič (IPI), je na pomembnost širokih izjem in omejitev od avtorske in sorodnih pravic za potrebe uporabljanja novih tehnologij pri izvajanju TDM opozorila že lani, v svojih Skupnih komentarjih glede vpliva UI na intelektualno lastnino, h katerim je pozval WIPO v sklopu priprave Osnutka dokumenta o vprašanjih glede vpliva AI na pravo intelektualne lastnine. Več o tem si lahko preberete v našem prispevku “Vpliv umetne inteligence na intelektualno lastnino”.

Bistvo poziva, je, da opozori na pomembnost izvajanja TDM in t.i. strojnega učenja pri raziskovanju in pri doseganju napredkov v znanosti, ter na potrebo, da je izvajanje TDM omogočeno s širokimi izjemami od avtorskih in sorodnih pravic in podprto z omogočanjem odprtega dostopa do potrebnih vsebin. Nenazadnje je bila pandemija novega koronavirusa hitreje odkrita prav z izvajanjem podatkovne analitike v sklopu projekta BlueDot.

Globalna mreža strokovnjakov za pravice uporabnikov v avtorskem pravu je zato WIPO pozvala, naj prične pripravljati mednarodne instrumente, ki bi omogočili in olajšali čezmejno uporabo orodij za TDM in deljenje izsledkov takšnih raziskav. Na takšen način bi WIPO lahko bistveno pripomogel k premostitvi ovir, ki jih predstavljajo različne in neustrezne avtorskopravne ureditve glede TDM.

Predmetno vprašanje je izrednega pomena tudi v luči implementacije nove Direktive 2019/790 o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu, saj so države članice EU trenutno na razpotju, ko lahko sprejmejo bodisi široko in dobro izjemo za izvajanje TDM bodisi uporabo novih tehnologij in umetne inteligence v raziskovanju nadalje omejijo z ozko izjemo. Več o tem si lahko preberete v našem prispevku “Izredne razmere opozarjajo, da je dobra in hitra implementacija nove Direktive nujna”.