Svetovni dan intelektualne lastnine

Na Svetovni dan intelektualne lastnine, ki ga od leta 2000 praznujemo na 26.4., IPI tradicionalno razglasi dogodke, ki so v preteklem letu najbolj odmevali oziroma so področje intelektualne lastnine najbolj zaznamovali tako v pozitivnem kot negativnem smislu. Zaradi izjemnih razmer, ki so posledica pandemije virusa COVID-19, so se tudi na področju intelektualne lastnine zvrstili številni dogodki in številne akcije in pozivi k prilagoditvam.

Kot pomembnejše dogodke na tem področju IPI zato izpostavlja predvsem naslednje:

  • številni posamezniki in organizacije, ki predstavljajo raziskovalce, izobraževalce in študente, so na WIPO naslovili odprto pismo, v katerem so WIPO pozvali, naj poskrbi in se zavzame za to, da sistemi avtorskega prava v različnih državah pripomorejo k hitrejši odpravi posledic novega koronavirusa (več o tem v našem prispevku “Odprto pismo: WIPO naj ustrezno odreagira na COVID-19”);
  • LIBER, združenje evropskih raziskovalnih knjižnic, je javno pozvalo vlade držav članic, Evropske komisarje, založnike in avtorje, da omogočijo prost oddaljen dostop do učnih gradiv in raziskovalnih materialov in tako ustrezno odreagirajo na spremembe, ki jih je v področja izobraževanja in raziskovanja prinesla pandemija novega koronavirusa (več o tem v našem prispevku “LIBER poziva k omogočanju dostopa do znanja v času pandemije”);
    težave pri poučevanju in raziskovanju na daljavo, ki jih je prinesla pandemija, so jasno pokazale, zakaj mora biti implementacija nove EU Direktive 2019/790 o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu hitra in dobra (več o tem v našem prispevku “Izredne razmere opozarjajo, da je dobra in hitra implementacija nove Direktive nujna”);
  • Vedno strožji ukrepi, ki so jih sprejemale vlade držav članic EU kot odgovor na epidemijo, so s seboj prinesli vprašanja o tem, ali se je v trenutnih izrednih razmerah potrebno odpovedati celo pravici do zasebnosti (več o tem v našem prispevku “V boj proti pandemiji z odpovedjo pravici do zasebnosti?”).

Med vsemi pa najbolj izstopa iniciativa “Open COVID Pledge”, ki že prinaša konkretne rezultate. Mednarodna koalicija znanstvenikov, pravnikov in inženirjev je pod okriljem Creative Commons organizirala iniciativo “Open COVID Pledge”, s katero poziva imetnike pravic intelektualne lastnine, da v času krize omogočijo prost dostop do svojih predmetov varstva, ki so varovani s pravicami. Iniciativo “Open COVID Pledge” je že podprl tudi IPI (več o tem v našem prispevku “Iniciativa Open COVID Pledge”).

Na IPI upamo, da bi uspeli čimprej prebroditi težke čase in se v krizi, ki jo je povzročila pandemija, naučili razumeti, kako pomembna sta prosti dostop do znanja in možnost proste uporabe znanja za raziskovalne namene in izobraževanje za napredek družbe tudi sicer.