Svetovni dan intelektualne lastnine

Danes praznujemo svetovni dan intelektualne lastnine. IPI na ta dan tradicionalno razglasi najodmevnejši dogodek minulega leta. To je zagotovo sprejetje Direktive o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu.

Več o različnih aspektih direktive in novostih, ki jih bo prinesla, si lahko prebere na naslednjih povezavah:

Direktiva je še vedno slaba!
O Direktivi
Internet je za ljudi

V Sloveniji je največ pozornosti v negativnem smislu požel dogodek grobe kršitve materialnih in moralnih avtorskih pravic, ki jo je zagrešil Boris Kobal, ki je s tem kriv tudi za največjo plagiatorsko afero pri nas in upamo, da je po tem dejanju vsem jasno, da je plagiiranje zavržno in neetično dejanje, ki ima lahko velike negativne posledice za plagiatorja. Republika Slovenija je pričela tudi z implementacijo prenovljene izjeme za slepe, slabovidne in osebe z ovirami branja v Zakon o avtorski in sorodnih pravicah.

Različne spremembe avtorskopravne zakonodaje so torej na vidiku. Upamo, da bomo v naslednjem letu lahko poročali o čim več pozitivnih premikih na tem področju!