Objavljene smernice Evropske Komisije o implementaciji 17. člena DSM Direktive!

Začasna odpoved pravicam intelektualne lastnine naj se ne nanaša zgolj na patente

Javna razprava o digitalnem dostopu do evropske kulturne dediščine