Praktične izkušnje pri razreševanju avtorskih pravic sodobnih knjižnih del

Opening Knowledge: Retaining Rights and Licensing in Europe 2023

Internet Archive bo vložil pritožbo na nepravično odločitev, ki ne upošteva vrednosti dela knjižnic

IPI na zasedanju WIPO odbora za avtorske pravice

“An EU copyright & data legislative framework fit for research: barriers, challenges and potential measures to address them”

Novinarska konferenca o spremembah na področju avtorskopravne zakonodaje

Objavljeni so prvi izsledki projekta Omogočanje izmenjave podatkov v družbeno korist prek zaupanja v podatke!

Študija o nastajajočih vprašanjih o kolektivnem upravljanju licenc v digitalnem okolju

Mnenje generalnega pravobranilca Hogan v zadevi C-433/20 Austro-Mechana

Pismo podpore prijavi Fundacije Wikimedia za status opazovalca pri WIPO

Objavljena raziskava: Izobraževanje na daljavo v času pandemije z vidika učitelja

Objavljene smernice Evropske Komisije o implementaciji 17. člena DSM Direktive!

Začasna odpoved pravicam intelektualne lastnine naj se ne nanaša zgolj na patente